Tượng phật mạ vàng

lư đồng vĩnh tiến
lư đồng vĩnh tiến lư đồng, trống đồng đồ đồng mỹ nghệ