Đồ đồng thờ cúng

Trang: 6/5 1 2 3 4 5
lư đồng vĩnh tiến
lư đồng vĩnh tiến lư đồng, trống đồng đồ đồng mỹ nghệ