Hoành Phi câu đối thờ

Trang: 1/2 1 2
lư đồng vĩnh tiến
lư đồng vĩnh tiến lư đồng, trống đồng đồ đồng mỹ nghệ