Đồ thờ đại bái- Đỉnh,lư đồng,hạc đồng cỡ lớn

Đồ đồng phong thửy
Đồ đồng phong thửy Đúc tượng đồng Lư đồng đại phát