Đồ thờ đại bái- Đỉnh,lư đồng,hạc đồng cỡ lớn

lư đồng vĩnh tiến
lư đồng vĩnh tiến lư đồng, trống đồng đồ đồng mỹ nghệ