Chúng tôi bán hàng chất lượng nên vấn đề đổi trả hàng 5 ngày đầu,riêng đồi với Lư đồng đại phát bảo hành 10 Năm.Khi hàng trả không bị sắc vẫn còn tem chống hàng giả số lượng đủ không bị biến dạng.Nếu do lỗi sản xuất thì mang đổi trả lấy bộ khác.